• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva
    • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva
    • 14. 6. 2022
    • V stredu 15.6.2022 sa uskutoční protestné zhromaždenie zamestnancov školstva v Bratislave. Učitelia a nepedagogický zamestnanci nášho gymnázia sa pripoja k štrajku symbolicky. Na znak podpory štrajku si pripnú žltú stužku, resp. budú mať žltú časť svojho oblečenia. Ďakujeme za podporu.

    • Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva: Čítať viac
   • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium
    • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium
    • 6. 6. 2022
    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre odbor 7902J, 4-ročné štúdium. Počet voľných miest: 2

     Prihlášky je možné podávať elektronicky cez Edupage, resp. ich doručiť v papierovej podobe na adresu školy.

     Pre 2. kolo platia rovnaké kritétiá prijatia ako v 1. kole, nájdete ich zverejnené v sekcii prijímacie skúšky.

    • II. kolo prijímacieho konania pre 4-ročné štúdium: Čítať viac
   • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov
    • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov
    • 6. 6. 2022
    • V piatok 3.6.2022 sa pozvaní žiaci 8- ročného štúdia nášho gymnázia zúčastnili v Zážitkovom centre vedy Aurélium celoštátnej prehliadky vedátorských projektov Festivalu 4 živlov AVAMET. Naši prírodovedci aplikovali svoje prezenčné zručnosti, nabrali nové skúsenosti a inšpirácie do budúcna S týmito projektami:

    • AMAVET - celoštátna prehliadka vedátorských projektov: Čítať viac
   • Futsalový turnaj 
    • Futsalový turnaj 
    • 24. 5. 2022
    • V dňoch 19.-20.mája 2022 sa uskutočnil futsalový turnaj-Krajská futsalová liga - v Šaci. Družstvo našej školy hralo s domácim družstvom-1:1, s družstvom Soš Veterinárna sme vyhrali 9:1 a s družstvom Gymnázium Šrobárová sme prehrali 1:3. V skupine sme obsadili druhé miesto a postúpili sme medzi najlepšiu osmičku, kde sme hrali s Soš Technickou. Vyhrali sme na penalty 3:2. Posledný zápas sme prehrali so Strednou športovou školou 4:1 a obsadili sme 3-4 miesto. Družstvo školy tvorili:

    • Futsalový turnaj : Čítať viac
   • Projekt Erasmus Happy Society - Štrasburg
    • Projekt Erasmus Happy Society - Štrasburg
    • 23. 5. 2022
    • V rámci projetku Erazmus+ sa v dňoch 11.5.-16.5.2022 zúčastnili traja učitelia a 15-ti žiaci návštevy Štrasburgu, kde so svojimi rovesníkmi zo Slovinska, Nemecka, Maďarska absolvovali zaujímavý program. Spoločne pracovali na témach how to be an active citizen, ideal society, dictionary of happiness, manual of happiness. Navštívili Európsky súd pre ľudské práva, Radu Európy, la Petite France a Notre Dame de Strasbourg. Posledný deň absolvovali výlet do mesta Colmar. Ponúkame Vám popis výletu ich očami:

    • Projekt Erasmus Happy Society - Štrasburg: Čítať viac
   • Zážitkové vyučovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.
    • Zážitkové vyučovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.
    • 19. 5. 2022
    • Dňa 11. mája 2022 žiaci 2. NB strávili pracovný deň na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Na katedre zoológie a mikrobiológie absolvovali praktické cvičenia a zaujímavú prednášku o plazoch na katedre fyziológie. Taktiež mali možnosť oboznámiť sa s modernou mikroskopickou technikou a prístrojmi, ktoré pracovníci fakulty využívajú pri svojej vedeckej činnosti. Žiaci si overili svoje vedomosti a poznatky z biológie a určite získali aj nové.

    • Zážitkové vyučovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.: Čítať viac
  • Informácie o škole

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
    • Zameranie na jazyky
    • Jazyky otvárajú dvere na trh práce a do sveta
    • Zameranie na prírodné vedy
    • Znalosť prírodných zákonov vzbudzuje rešpekt v živote