• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Demonštračná miestnosť
    • Učebňa pre výuku prírodných vied
    • Jedáleň
    • Miesto plné dobrôt a vôní.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Výsledky prijímacích skúšok - bilingválne štúdium
   • Výsledky PS - 4 a 8 ročné štúdium
   • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme
    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme
    • 12. 5. 2021
    • Členov PK Človek a príroda najviac oslovila fotografia, ktorej autorkou je študentka Laura Lešková z 2.NB. Víťazke blahoželáme!

     Ku Dňu Zeme prispeli prácou na vyvýšených záhonoch aj študenti 1.OA a zaslúžia si pochvalu!

    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme : Čítať viac
   • Deň Európy
    • Deň Európy
    • 10. 5. 2021
    • Na oslavách Dňa Európy sa podieľa už tradične naše Gymnázium na Opatovskej ceste 7, v Košiciach. Tohtoročné oslavy žiaľ ovplyvnila pandemická situácia, a tak sa účinkujúci museli vzdať živého vystúpenia z pódia na Dolnej bráne a uspokojiť sa s nahrávaním svojho vystúpenia v štúdiu Fuga na Moyzesovej ulici. O deň neskôr, teda 6.5.2021 boli ich hudobné nahrávky streamované na eventovej platforme https://www.deneuropy.eu/#/ , kde ich diváci mohli vidieť v rámci programu osláv Spolu prepojení.Naše žiačky podali profesionálne výkony a zaslúžene im patrí naše poďakovanie a obdiv.

    • Deň Európy: Čítať viac
   • Úspech študentskej firmy Giftify
    • Úspech študentskej firmy Giftify
    • 6. 5. 2021
    • Dňa 4.5. 2021 sa uskutočnila celoslovenská súťaž študentov Aplikovanej ekonómie - Veľtrh podnikateľských talentov. Naša školská firma Giftify si v silnej konkurencii vybojovala krásne 3. miesto v kategórii AVION Marketingová prezentácia, kde porota ocenila najmä orientáciu študentskej firmy na zákazníka, tímový duch firmy, originalitu a kreativitu našich študentov.

    • Úspech študentskej firmy Giftify : Čítať viac
   • Prijímacie skúšky - zmena podmienok
    • Prijímacie skúšky - zmena podmienok
    • 28. 4. 2021
    • Vážení rodičia, milí uchádzači,

     na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 došlo k zmene podmienok pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy.

     Do budovy školy v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú. Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) testom nepreukazuje .

    • Prijímacie skúšky - zmena podmienok: Čítať viac
  • Informácie o škole

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
    • Zameranie na jazyky
    • Jazyky otvárajú dvere na trh práce a do sveta
    • Zameranie na prírodné vedy
    • Znalosť prírodných zákonov vzbudzuje rešpekt v živote